Laden Evenementen

Projectbezoek Lodewijk van Deysselbuurt – Amsterdam Nieuw-West / Rochdale

Woningstichting Rochdale nodigt je graag uit voor een presentatie, rondleiding en borrel bij haar grootschalige gebiedsontwikkeling in de Lodewijk van Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West op woensdag 1 december as.

Om de leefbaarheid voor bewoners en de fysieke kwaliteit van de woningen en buurt flink te verbeteren, wordt de van Deysselbuurt de komende 10 jaar integraal aangepakt. De buurt telt nu ruim 1.400 woningen, waarvan 1.262 in het bezit van Rochdale. De meeste woningen voldoen technisch niet meer aan de eisen van deze tijd en de behoeftes van de bewoners. De buurt heeft bovendien een eenzijdige woningvoorraad en er spelen veel sociaal-maatschappelijke problemen. Ook de openbare ruimte heeft nauwelijks gebruikskwaliteit. Dit vroeg dus om een grootschalige aanpak.

Om de buurt als geheel sterker te maken, is een breder aanbod aan woningen en een gezonde mix van sociale huur, middenhuur en koop nodig. De sloop-nieuwbouw van een aantal complexen biedt de mogelijkheid om zo’n 600 extra woningen te realiseren en daarmee een gevarieerder programma neer te zetten. Tegelijkertijd worden de monumentale waarde van een aantal complexen behouden door ze op hoog niveau te renoveren.

Een herontwikkeling van deze omvang doet Rochdale natuurlijk niet alleen. In een nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam wordt o.a. de planvorming afgestemd en vindt een actief participatietraject plaats met bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden. Het totale project bestaat uit 17 deelprojecten, 665 te renoveren woningen, 1.100 nieuw te bouwen woningen en een totale investering van ruim 400 miljoen euro. Ook is Rochdale nog op zoek naar twee commerciële samenwerkingspartners voor een turnkey realisatie van ca. 450 woningen.

We vertellen je graag meer over de achtergrond, complexiteit en het toekomstperspectief van deze grote gebiedsgerichte herontwikkeling. Meld je snel aan, want er is ruimte voor max. 25 deelnemers. Mocht je je alvast willen verdiepen in de buurt, neem dan een kijkje op: https://deysselbuurt.nl/

Programma:

16:00 uur – Inloop

16:15 – 16:45 uur: Presentatie door Machiel Scheenhart (Gebiedsontwikkelaar Rochdale)

16:45 – 17:30 uur: Rondleiding door de buurt door Machiel Scheenhart en Bas van Schelven (Rochdale)

Vanaf 17:30 uur: Borrel bij buurtkantoor de Leeuw

Locatie:

Lodewijk van Deysselstraat 41 (buurtpunt Rochdale)

Details

  • 16 februari 2022
  • 16:00 - 20:00
  • Amsterdam
  • Gratis