BOSS Alumni – Partners

BOSS Alumni heeft bedrijven nodig om de vereniging te ondersteunen. Enerzijds kan dit door het helpen bij en faciliteren van activiteiten, anderzijds kan dit in de vorm van financiele steun. De alumnivereneniging biedt bedrijven de kans zich direct of indirect te profileren met activiteiten zoals bijvoorbeeld een projectbezoek of deelname aan discussiepanels.

Het merendeel van de activiteiten wil BOSS Alumni organiseren met ondersteuning vanuit partijen. Dit kan vanuit het initiatief van BOSS Alumni zelf, alsmede dat wij bedrijven de mogelijkheid willen geven zelf een activiteit te initiëren.

Bedrijven hebben de mogelijkheid om aan een enkele activiteit hun naam te verbinden of aan meerdere activiteiten in het jaar. Heeft u ideeën om uw bedrijf in contact te laten komen met de BOSS Alumni leden of ben u geïnteresseerd in het bijdragen aan BOSS Alumni neem dan contact met ons op via bedrijven@bossalumni.nl. Wij kijken dan samen met u wat de mogelijkheden zijn.