PROJECT DE STADSTUIN
Op de locatie van het voormalige Overvoorde college is Stebru in 2016 gestart met de ontwikkeling van het project van 183 zorgwoningen in vijf gebouwen rondom een gemeenschappelijke binnentuin. De 119 intramurale zorgwoningen verdeeld over 12 woongroepen zijn inclusief de ondersteunende functies zoals een restaurant, kapper, fysio en pedicure langjarig verhuurd aan zorginstelling Saffier en verkocht aan Syntrus Achmea. Tevens worden 64 levensloopbestendige sociale huurwoningen voor woningbouwcorporatie Arcade gerealiseerd.
 
Gezien de demografische ontwikkelingen en de fors toegenomen interesse van beleggers in zorgvastgoed een interessante ontwikkeling. Met de transformatie van het Westhovenplein van een gedateerd en verlaten schoolgebouw naar zorgwoningen spelen Stebru, Saffier, Syntrus Achmea en Arcade in op de maatschappelijke behoefte aan wonen met zorg. Partijen hebben de ambitie om van het Westhovenplein een locatie te maken waar plezierig wonen en een goede zorg voor mensen met dementie centraal staan. De goede samenwerking met alle partijen heeft ervoor gezorgd dat dit plan, inclusief een gemeenschappelijke binnentuin, van de grond is gekomen.