Woningstichting Rochdale en de gemeente Amsterdam transformeren de wijk met de slechtste leefbaarheidsscore van de stad naar een toekomstbestendige en gemengde woonwijk. Bijna alle (sociale) woningen zijn verouderd en de openbare ruimte heeft amper gebruikskwaliteit. Toch biedt de ruime opzet van de ’tuinstad’ kansen: met een investering van €400 miljoen moet de wijk door middel van verdichting, functiemenging en verduurzaming een grote impuls krijgen. Rochdale zoekt daarbij twee commerciële partners voor de realisatie van circa 450 woningen. Benieuwd naar de aanpak en de lessen voor andere naoorlogse uitbreidingswijken in Nederland? Schrijf je in voor het projectbezoek en kijk op: https://deysselbuurt.nl/