Sluishuis is een uniek carré-vormig woonproject van 40.000 m 2 , volledig gericht op het leven op en aan het water. Alle 441 (middenhuur- en koop-) appartementen in het gebouw kijken uit op het water. Binnen de carré met oplopende bebouwing, ontstaat een prachtige binnenhaven, waar bewoners en bezoekers hun bootjes kunnen aanleggen. Aan de buitenzijde worden kavels voorwoonboten ontwikkeld. In en bij het gebouw is ook ruimte voor onder meer winkels, horeca, een scenic walk en een vogeleiland.

Met de ontwikkeling van Het Sluishuis realiseren VORM en BESIX RED een ultra-duurzaam gebouw, dat meebeweegt met de veranderende tijd, het klimaat en nieuwe inzichten op het gebied van energievoorziening. Vandaar dat er is gekozen voor een flexibele constructie. Het gebouw kan straks zelf voor genoeg energie zorgen om de eigen bewoners te voorzien van warmte en elektriciteit.